Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   112_1.jpg

   СТРУКТУРА

   СТРУКТУРА

   STRYCTYRA_3.jpg

   Вищим органом управління, КОВ АФНУ є Загальні збори Київського обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України - Конференція, яка скликається Правлінням Відділення. Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Про скликання конференції і порядок денний Конференції членів відділення повідомляють не пізніше ніж за один місяць до її відкриття. У роботі Конференції беруть участь усі члени Відділення, які не мають заборгованість по внесках. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Правління, Голови Правління, Ревізійної комісії, або на вимогу 1 / 4 членів КОВ АФНУ, оформлених письмово від імені кожного члена. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 60% членів КОВ АФНУ. Всі рішення приймаються на Конференції закритим чи відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів, за винятком питань стосовно реорганізації та ліквідації Відділення, де за таке рішення повинні проголосувати не менше 2 / 3 присутніх членів КОВ АФНУ. 


   У період між Конференціями керівним органом КОВ АФНУ є Правління, яке уповноважене вирішувати питання діяльності Відділення, що не належать до компетенції Асоціації та Конференції Відділення. Відділення обирає склад Правління на Конференції строком на два роки, у кількості не менше семи осіб. Кількість членів Правління може змінюватися за рішенням Конференції. Форма його обрання, термін повноважень, а також напрями роботи визначаються Конференцією Відділення.  

   На сьогоднішній день до складу правління входять:  

   Голова правління: 
   Герасименко Руслан Петрович  
   Заступники голови правління:   

   Члени Правління:

       * Герасименко Руслан Петрович

       * Іванець Ольга Вікторівна

       * Оверченко Тетяна Сергіївна

       * Врабій Яна Анатоліївна

       * Рабенок Валерій Борисович   Голова Правління КОВ АФНУ обирається Конференцією на два роки.  

   Голова Правління:  

   • Очолює Правління, а також керує Правлінням;  

   • Без доручення діє від імені Відділення і виступає від його імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах та їх об'єднаннях всіх видів і форм власності, судових органах, а також перед громадянами, як в Україну, так і за її межами, видає від імені Відділення доручення, в тому числі з правом передоручення;  

   • Розпоряджається коштами та іншим майном КОВ АФНУ, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, укладає від імені Відділення договори (контракти, угоди) з юридичними та фізичними особами;  

   • Видає накази, розпорядження, дає доручення та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Відділення;  

   • Здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.  

    Заступник Голови правління:  

    в разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує заступник Голови Правління.  

    Виконавчий директор забезпечує практичне виконання рішень Керівництва (Конференції, Правління, Голови Правління) і наділений повноваженнями, які не виходять за межі тих, якими наділений Голова правління. Керує виконавчим апаратом Відділення.